Het vergeten testament.

In het testament noem je de erfgenamen die erven. Je kunt verschillende erfgenamen naast elkaar noemen, ieder voor een gelijk deel. Je kunt de erfgenamen laten erven met verschillende breukdelen (niet iedereen krijgt dan evenveel). En je kunt voorwaarden verbinden wie in bepaalde situaties nu wel of niet erft. ... Lees verder »

Ik wil mijn kind onterven.

In mijn gespreken met cliënten merk ik dat familieverbanden niet vanzelfsprekend meer heel stevig zijn. De onderlinge familieverhouding (en met name de ouder-kind relatie) staat niet altijd op nummer één. Dit proces is al jaren gaande. Soms is er een conflict in de familie. Bij anderen is het contact ... Lees verder »

Kan ik ook zelf mijn testament maken?

Ja dat kan.! Dit heet een ‘depot testament’. Dat is een testament wat u zelf maakt. Daarna geeft u het zelfgemaakte testament in bewaring bij de notaris. De combinatie van een testament zelf maken en het in bewaring geven bij de notaris, heet een depot testament. U kunt alleen ... Lees verder »

Als samenwoners de relatie verbreken…

Saskia en Erik wonen samen. Tijdens hun samenleving hebben zij samen een woning gekocht. Bij de aankoop heeft Saskia € 30.000 aan eigen geld in de woning gestoken. Later heeft Saskia uit eigen geld nog eens € 90.000 in de verbouwing van de woning geïnvesteerd. Erik heeft geen eigen ... Lees verder »

12-jarige vraagt toestemming aan rechter voor vaccinatie.

Erik (12 jaar) wil graag een vaccinatie tegen corona. Zijn gescheiden ouders zijn het daar niet over eens. Erik vraagt daarom aan de rechtbank om een vervangende toestemming voor een vaccinatie tegen corona. Er volgt een bezoek aan de rechter, waarbij ook beide ouders van Erik aanwezig zijn. De ... Lees verder »

Alimentatie en een nieuwe partner.

Als na een scheiding partneralimentatie wordt betaald, dan eindigt dit wanneer de ontvanger van de alimentatie trouwt of gaat samenwonen. Vaak wordt daarom een LAT-relatie overwogen, omdat dan de partneralimentatie niet eindigt. Voor de betaler van de partneralimentatie kan dit frustrerend zijn. Er wordt soms een detective ingeschakeld om ... Lees verder »

Wel of geen kindrekening na de scheiding?

Veel ouders kiezen ervoor om na de scheiding de zorg voor hun kinderen te delen. Dit wordt ook wel co-ouderschap genoemd. Voorwaarde voor co-ouderschap is dat ouders de zorg en opvoeding over de kinderen zoveel als mogelijk samen delen. Ouders kunnen dan ook afspreken om een gezamenlijke bankrekening aan ... Lees verder »

Oei, vergeten het testament aan te passen.

Erik is in 1990 gescheiden. Kort na zijn echtscheiding heeft hij een nieuw testament gemaakt. Erik benoemt zijn beide zonen tot enige erfgenamen. In 2009 gaat Erik met Yvonne een geregistreerd partnerschap aan. Erik overlijdt in 2018. Hij had zijn testament niet gewijzigd. Hoe nu verder? Yvonne vindt dat ... Lees verder »

Stiefouders. Wie betaalt de rekening?

Een samengesteld gezin (ook wel stiefgezin) is een gezin waarbij ten minste één van de partners kinderen heeft uit een vorige relatie. Een samengesteld gezin ontstaat vaak na een scheiding. Een gescheiden ouder krijgt een nieuwe partner, die zelf soms ook kinderen heeft. En uit die nieuwe relatie worden ... Lees verder »

Wat is de ‘Cirkelconstructie’?

Een man en een vrouw waren ieder voor de helft eigenaar van hun echtelijke woning. Toen zij gingen scheiden spraken zij af dat de man in de woning zou blijven wonen. Omdat hij de hypotheek (nog) niet kon overnemen, werd de woning (nog) niet verdeeld. De man betaalde wel ... Lees verder »

© 2024 Notaris Joost / Algemene voorwaarden

Site by Studio BC