O jee. De jubelton weg er mee!

Een grote schenking voor de aankoop van een eigen huis met belastingvoordeel, wordt jubelton genoemd. In 2022 kunt u hier nog gebruik van maken. U mag dan € 106.671 euro belastingvrij schenken aan uw kind of aan iemand anders tussen de 18 en 40 jaar voor een eigen huis. ... Lees verder »

Hoe bescherm ik mijn echtgenoot het best?

Voor het geval een van de echtgenoten overlijdt met achterlating van kinderen is in de wet een specifieke regeling opgenomen. Deze regeling heet ‘de wettelijke verdeling’. Het uitgangspunt is dat de langstlevende echtgenoot en de kinderen ieder voor een gelijk deel erfgenaam zijn. Door de wettelijke verdeling worden alle ... Lees verder »

Het vergeten testament.

In het testament noem je de erfgenamen die erven. Je kunt verschillende erfgenamen naast elkaar noemen, ieder voor een gelijk deel. Je kunt de erfgenamen laten erven met verschillende breukdelen (niet iedereen krijgt dan evenveel). En je kunt voorwaarden verbinden wie in bepaalde situaties nu wel of niet erft. ... Lees verder »

Ik wil mijn kind onterven.

In mijn gespreken met cliënten merk ik dat familieverbanden niet vanzelfsprekend meer heel stevig zijn. De onderlinge familieverhouding (en met name de ouder-kind relatie) staat niet altijd op nummer één. Dit proces is al jaren gaande. Soms is er een conflict in de familie. Bij anderen is het contact ... Lees verder »

Kan ik ook zelf mijn testament maken?

Ja dat kan.! Dit heet een ‘depot testament’. Dat is een testament wat u zelf maakt. Daarna geeft u het zelfgemaakte testament in bewaring bij de notaris. De combinatie van een testament zelf maken en het in bewaring geven bij de notaris, heet een depot testament. U kunt alleen ... Lees verder »

© 2022 Notaris Joost / Algemene voorwaarden

Site by Studio BC