Ik wil mijn kind onterven.

In mijn gespreken met cliënten merk ik dat familieverbanden niet vanzelfsprekend meer heel stevig zijn. De onderlinge familieverhouding (en met name de ouder-kind relatie) staat niet altijd op nummer één. Dit proces is al jaren gaande. Soms is er een conflict in de familie. Bij anderen is het contact gewoon verwaterd. Steeds vaker hoor ik de wens dat het ene kind niet evenveel hoeft te krijgen als het andere kind. Of de wens om een kind te onterven.

Op de onterving van kinderen rust een groot taboe. Het is niet alleen moeilijk bespreekbaar, maar er worden ook veel verschillende meningen gegeven over onterven. Zo zijn er tegenstanders die als argument hebben dat een onterving traumatische gevolgen kan hebben voor betrokkenen. En dat een volgende generatie wordt opgezadeld met wrok en bitterheid. Voorstanders zeggen juist dat deze wrok en bitterheid er misschien al was. En dat dit samen met teleurstelling of verdriet er juist voor zorgt dat een ouder wenst dat een kind niet meer mee doet.

Daarnaast zien we in de maatschappij dat de autonomie van elke individu steeds sterker wordt. We willen zelf beslissen wie van ons erft. Dat hoeft de wetgever niet te bepalen. Nu is het in de wet geregeld dat elk kind toch nog recht heeft op een deel de erfenis. Dit deel heet de legitieme portie. Het is de helft van wat het kind zou hebben gekregen zonder testament. Het kind moet hier binnen 5 jaar na het overlijden van een ouder om vragen. De legitieme portie is altijd een geldbedrag. Het onterfde kind kan dus geen spullen of bezit opeisen.

Veel notarissen vinden de legitieme portie een beperking van de ouders om zelf hun erfenis te regelen. Ik ben ook van mening dat het erfrecht aangepast zou moeten worden. Daarmee kan iedereen in elke situatie helemaal zelf bepalen wie de erfgenamen zijn. Natuurlijk zijn er veel alternatieven die minder ver gaan dan onterving. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kun je dan ook bereiken dat een kind een kleiner erfdeel krijgt of het erfdeel op een later tijdstip ontvangt.

Notaris Joost (notarisjoost.nl/cms) helpt u graag met het vinden van de oplossing die bij u past.

© 2024 Notaris Joost / Algemene voorwaarden

Site by Studio BC