Stiefouders. Wie betaalt de rekening?

Een samengesteld gezin (ook wel stiefgezin) is een gezin waarbij ten minste één van de partners kinderen heeft uit een vorige relatie. Een samengesteld gezin ontstaat vaak na een scheiding. Een gescheiden ouder krijgt een nieuwe partner, die zelf soms ook kinderen heeft. En uit die nieuwe relatie worden soms ook weer kinderen geboren.

Betalen de stiefouders ook mee voor de andere kinderen? De hoofdregel is dat zowel de ouders als de stiefouders onderhoudsplichtig zijn. Een stiefouder is degene met wie een ouder is getrouwd. Een stiefouder is alleen onderhoudsplichtig voor een kind dat tot zijn gezin behoort. Bijvoorbeeld: een man trouwt met een vrouw die kinderen heeft uit een eerder huwelijk, maar die kinderen wonen bij hun vader. De man wordt dan wel stiefouder, maar niét onderhoudsplichtig voor deze kinderen. Wanneer een ouder gaat samenwonen zonder huwelijk of partnerschap, ontstaat voor de partner géén onderhoudsplicht.

De stiefouder moet dus meebetalen aan het levensonderhoud van de stiefkinderen die tot zijn of haar gezin behoren. Maar telt de bijdrageplicht van de stiefouder net zo zwaar als die van de eigen ouders? De Hoge Raad heeft al eens beslist dat de stiefouder en natuurlijke ouders gelijk in rang zijn. Dat wil zeggen dat elke onderhoudsplichtige in principe naar rato van zijn draagkracht moet bijdragen.

Bij de berekening moet ook rekening worden gehouden met de bijzondere verhouding tussen de stiefouder en het kind. Hoe lang kennen zij elkaar al? Hoeveel contact is er tussen de stiefouder en het kind? Hoe sterk is de verwantschap tussen de natuurlijke ouder en het kind? Deze bijzondere verhoudingen bepalen mede de uitkomst van de berekening. Met andere woorden: de rechter moet rekening houden met deze onderlinge verhoudingen. In de praktijk is er veel variatie in de uitspraken van de rechter.

Voor scheidende ouders daarom het advies om hierover van tevoren afspraken te maken. Deze afspraken kun je dan vastleggen in het echtscheidingsconvenant. De mediator kan u hierover adviseren.

 

© 2024 Notaris Joost / Algemene voorwaarden

Site by Studio BC