Columns Notaris Joost

Notaris Joost deelt ervaringen, nieuwtjes en andere wetenswaardigheden uit zijn scheidingspraktijk.

Als samenwoners de relatie verbreken…

Saskia en Erik wonen samen. Tijdens hun samenleving hebben zij samen een woning gekocht. Bij de aankoop heeft Saskia € 30.000 aan eigen geld in de woning gestoken. Later heeft Saskia uit eigen geld nog eens € 90.000 in de verbouwing van de woning geïnvesteerd. Erik heeft geen eigen ... Lees verder »

12-jarige vraagt toestemming aan rechter voor vaccinatie.

Erik (12 jaar) wil graag een vaccinatie tegen corona. Zijn gescheiden ouders zijn het daar niet over eens. Erik vraagt daarom aan de rechtbank om een vervangende toestemming voor een vaccinatie tegen corona. Er volgt een bezoek aan de rechter, waarbij ook beide ouders van Erik aanwezig zijn. De ... Lees verder »

Alimentatie en een nieuwe partner.

Als na een scheiding partneralimentatie wordt betaald, dan eindigt dit wanneer de ontvanger van de alimentatie trouwt of gaat samenwonen. Vaak wordt daarom een LAT-relatie overwogen, omdat dan de partneralimentatie niet eindigt. Voor de betaler van de partneralimentatie kan dit frustrerend zijn. Er wordt soms een detective ingeschakeld om ... Lees verder »

Wel of geen kindrekening na de scheiding?

Veel ouders kiezen ervoor om na de scheiding de zorg voor hun kinderen te delen. Dit wordt ook wel co-ouderschap genoemd. Voorwaarde voor co-ouderschap is dat ouders de zorg en opvoeding over de kinderen zoveel als mogelijk samen delen. Ouders kunnen dan ook afspreken om een gezamenlijke bankrekening aan ... Lees verder »

Oei, vergeten het testament aan te passen.

Erik is in 1990 gescheiden. Kort na zijn echtscheiding heeft hij een nieuw testament gemaakt. Erik benoemt zijn beide zonen tot enige erfgenamen. In 2009 gaat Erik met Yvonne een geregistreerd partnerschap aan. Erik overlijdt in 2018. Hij had zijn testament niet gewijzigd. Hoe nu verder? Yvonne vindt dat ... Lees verder »

Stiefouders. Wie betaalt de rekening?

Een samengesteld gezin (ook wel stiefgezin) is een gezin waarbij ten minste één van de partners kinderen heeft uit een vorige relatie. Een samengesteld gezin ontstaat vaak na een scheiding. Een gescheiden ouder krijgt een nieuwe partner, die zelf soms ook kinderen heeft. En uit die nieuwe relatie worden ... Lees verder »

Wat is de ‘Cirkelconstructie’?

Een man en een vrouw waren ieder voor de helft eigenaar van hun echtelijke woning. Toen zij gingen scheiden spraken zij af dat de man in de woning zou blijven wonen. Omdat hij de hypotheek (nog) niet kon overnemen, werd de woning (nog) niet verdeeld. De man betaalde wel ... Lees verder »

Alimentatie voor de ex of voor de kinderen?

Kinderalimentatie is bedoeld als bijdrage in de kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen. De kinderalimentatie wordt betaald aan de andere ouder ten behoeve van de gezamenlijke kinderen. De behoefte aan kinderalimentatie wordt berekend op basis van de door het NIBUD vastgestelde behoefte bedragen. De draagkracht van ... Lees verder »

Welke waarde van de woning geldt nu?

Vaak wordt bij een scheiding in een convenant vastgelegd, hoe de echtgenoten na de scheiding hun spullen gaan verdelen. Ook kan er dan afgesproken worden wie de woning krijgt en voor welke waarde. Daar gaat het weleens mis. De rechtbank moest zich hier laatst over uitspreken. Partijen zijn in ... Lees verder »

Waar bemoei je je mee?

Na een scheiding is het de bedoeling dat elke ouder zijn/haar eigen leven weer oppakt. Elke ouder doet dat naar eigen inzicht. En soms gebeurt dat op een manier waar de andere ouder het niet mee eens is. Sommige ouders willen blijvend controle houden op het leven van hun ... Lees verder »

© 2024 Notaris Joost / Algemene voorwaarden

Site by Studio BC