Oei, vergeten het testament aan te passen.

Erik is in 1990 gescheiden. Kort na zijn echtscheiding heeft hij een nieuw testament gemaakt. Erik benoemt zijn beide zonen tot enige erfgenamen. In 2009 gaat Erik met Yvonne een geregistreerd partnerschap aan. Erik overlijdt in 2018. Hij had zijn testament niet gewijzigd. Hoe nu verder? Yvonne vindt dat de inhoud van het testament van Erik niet overeenkomt met de wil van Erik op het moment van zijn overlijden. Volgens Yvonne heeft Erik zowel aan haar als aan zijn familie en vrienden verteld dat Yvonne zijn nalatenschap zou erven. Daarom geldt het testament van Erik nu niet meer.

De rechter is het hier niet mee eens. Erik heeft willen voorkomen dat bij zijn overlijden zijn ex de zeggenschap over zijn vermogen zou krijgen. Daar is iedereen het over eens. De rechter gaat er daarom vanuit dat Erik dat in elk geval in zijn testament heeft willen regelen. Na de echtscheiding zijn de zonen van Erik de enig erfgenamen van Erik op grond van de wet. Toch heeft Erik er bewust voor gekozen zijn beide zonen tot erfgenaam te benoemen. Het is daarom niet vanzelfsprekend dat het uitsluitend de bedoeling van Erik was te voorkomen dat bij zijn overlijden zijn ex-echtgenote zeggenschap over zijn vermogen zou krijgen. Misschien was het ook de bedoeling van Erik dat voortaan alleen zijn eigen kinderen zouden erven.

Verder zegt de rechter dat het niet ongewoon is dat bij een tweede relatie, men ervoor kiest, dat alleen de eigen kinderen erven. Met andere woorden: het kan niet uitgesloten worden dat Erik met zijn testament een toekomstige regeling ten gunste van een eventuele toekomstige partner juist heeft willen voorkomen. Dit betekent dat de inhoud van het testament nog steeds van belang was op het moment dat Erik en Yvonne een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. De rechter komt tot de conclusie dat er geen aanleiding is om een andere uitleg aan het testament te geven dan de uitleg die op grond van de bewoordingen ervan voor de hand ligt, namelijk dat Erik zijn kinderen tot zijn enige erfgenamen heeft willen benoemen. Yvonne erft dus niets van Erik.

 

© 2023 Notaris Joost / Algemene voorwaarden

Site by Studio BC