Wel of geen kindrekening na de scheiding?

Veel ouders kiezen ervoor om na de scheiding de zorg voor hun kinderen te delen. Dit wordt ook wel co-ouderschap genoemd. Voorwaarde voor co-ouderschap is dat ouders de zorg en opvoeding over de kinderen zoveel als mogelijk samen delen. Ouders kunnen dan ook afspreken om een gezamenlijke bankrekening aan te houden voor de kosten van hun kinderen: de kindrekening. Ouders spreken dan samen af welke kosten zij van deze kinderrekening betalen. Zo’n kindrekening werkt vooral goed als de ouders nog goed kunnen overleggen met elkaar. En daar gaat het weleens mis. De rechtbank moest zich hier laatst over uitspreken.

De ouders hebben in 2019 bij de scheiding een ouderschapsplan opgesteld. Daarin zijn zij overeengekomen dat elk van een bepaald bedrag op de kindrekening stort. Daarnaast hebben de ouders afgesproken dat de kinderbijslag en het kindgebonden budget ook worden gestort op de kindrekening.

Bij de rechtbank is al snel duidelijk dat partijen niet langer overeenstemming hebben over de kindrekening. De vrouw wil dat het gebruik van de kindrekening stopt en dat de rechtbank een door de man aan haar te betalen kinderalimentatie vaststelt. De man wil het gebruik van de kindrekening nog voortzetten. De rechtbank zegt dat de ouders vrij staat om in onderling overleg eigen afspraken te maken over de verdeling van de kosten van de kinderen. Op het moment dat een van de ouders hier niet meer achter staat, zal de rechtbank niet vasthouden aan deze onderlinge afspraak en op verzoek van een partij een te betalen kinderalimentatie vaststellen. Het gebruik van een kindrekening vergt immers een normale communicatie en vertrouwen in elkaar en daarvan is in dit geval geen sprake. Om een einde te maken aan de discussies en de onduidelijkheid over de kosten van de kinderen, stelt de rechtbank vast hoeveel kinderalimentatie door de man aan de vrouw moet worden betaald. De rechtbank benadrukt dat de man deze kinderalimentatie aan de vrouw moet betalen. Het staat de man niet vrij om naar eigen wens de alimentatie te storten op de spaarrekening van de kinderen.

© 2024 Notaris Joost / Algemene voorwaarden

Site by Studio BC