Het vergeten testament.

In het testament noem je de erfgenamen die erven. Je kunt verschillende erfgenamen naast elkaar noemen, ieder voor een gelijk deel. Je kunt de erfgenamen laten erven met verschillende breukdelen (niet iedereen krijgt dan evenveel). En je kunt voorwaarden verbinden wie in bepaalde situaties nu wel of niet erft. Je mag bijvoorbeeld bepalen dat als je overlijdt in de eerste zes maanden van het jaar, het Rode Kruis dan erft. Maar als je komt te overlijden in de laatste zes maanden, dan is de Dierenbescherming de enige erfgenaam. Het vermelden van de juiste voorwaarden kan heel belangrijk worden. Zo ook in een recente uitspraak van de rechtbank.

Frans is overleden. Op het moment van zijn overlijden was hij getrouwd met Mariska en hadden zij samen twee kinderen. Frans is eerder gehuwd geweest Yvonne. Toen Frans met Yvonne getrouwd was, heeft hij een testament gemaakt. Dat testament komt nu boven water. De inhoud levert enige discussie op. Frans heeft in zijn testament bepaald dat Yvonne zijn enige erfgenaam is. Dat geldt alleen als Frans nog met Yvonne getrouwd is op het moment dat hij komt te overlijden. Frans was bij zijn overlijden niet (meer) getrouwd met Yvonne, dus erft zij nu niet meer. Dat loopt gelukkig goed af. Of toch niet?  Frans heeft namelijk ook in zijn testament bepaald dat als Yvonne niet erft (en dat doet ze niet) de broer van Frans, Robert, dan alles erft. Oei, hier gaat het mis. Volgens Mariska geldt het testament van Frans niet meer, omdat Frans nu met haar getrouwd is. Ze hebben zelfs ook samen twee kinderen. De rechtbank denkt daar toch wat anders over. Frans heeft nergens in zijn testament bepaald dat als hij getrouwd is met iemand anders, broer Robert in dat geval dan niet meer erft. Deze voorwaarde heeft Frans niet in zijn testament opgenomen. Nieuw huwelijk of niet, volgens de rechtbank had Frans zijn testament maar moeten veranderen. Dat heeft hij niet gedaan, dus broer Robert erft de hele nalatenschap van Frans. Als de eigen persoonlijke situatie wijzigt, laat dan het oude testament nakijken. Notaris Joost (notarisjoost.nl/cms) helpt u graag met het beschrijven van de juiste voorwaarden.

© 2024 Notaris Joost / Algemene voorwaarden

Site by Studio BC