Wat is de ‘Cirkelconstructie’?

Een man en een vrouw waren ieder voor de helft eigenaar van hun echtelijke woning. Toen zij gingen scheiden spraken zij af dat de man in de woning zou blijven wonen. Omdat hij de hypotheek (nog) niet kon overnemen, werd de woning (nog) niet verdeeld. De man betaalde wel alle hypotheekrente. De man denkt dat hij het hele bedrag aan hypotheekrente kan aftrekken. De Belastingdienst accepteert maar de helft van de hypotheekrenteaftrek.

De man stapt naar de rechtbank. Hij stelt dat zijn positie feitelijk hetzelfde is als de situatie waarin het echtscheidingsconvenant een cirkelconstructie zou bevatten. Bij deze constructie zou de man de helft van de hypotheekrente en een even groot bedrag aan partneralimentatie aan zijn ex-echtgenote betalen. De ex-echtgenote zou met de ontvangen partneralimentatie haar aandeel in de hypotheekrente kunnen betalen. Bij een cirkelconstructie zou de man hetzelfde bedrag aftrekken als het bedrag dat hij in zijn aangifte heeft opgegeven als hypotheekrente. Alleen de verdeling is anders: de helft zou hypotheekrente zijn en de andere helft partneralimentatie. Het geval van de man verschilt dus van de situatie bij een cirkelconstructie. De rechtbank stelt vast dat de ex-echtgenoten niet gekozen hebben voor deze constructie. De man kan natuurlijk wel nog 50% van de totale hypotheekrente verhalen op zijn ex-echtgenote.

Let op! Voorlopig bestaat een verschil in de aftrek tussen partneralimentatie en hypotheekrente. Sinds 1 januari 2014 geldt immers een beperking van het maximale toptarief waartegen een negatief voordeel uit eigen woning aftrekbaar is. Deze aftrekbeperking geldt vanaf 1 januari 2020 ook voor de betaling van partneralimentatie. Met een zogeheten cirkelconstructie in het echtscheidingsconvenant is het mogelijk dat een van de ex-echtgenoten een bedrag ter grootte van de hele hypotheekrente aftrekt ondanks het feit dat hij maar voor de helft eigenaar is van de voormalige echtelijke woning. Zonder deze constructie kan hij maar de helft van de hypotheekrente aftrekken, ook al lijkt zijn situatie op het eerste gezicht op die van de cirkelconstructie. Laat u bij uw scheiding begeleiden door een mediator of scheidingsjurist met de juiste kennis van de fiscale gevolgen. Dat voorkomt een hoop (financieel) leed.

© 2023 Notaris Joost / Algemene voorwaarden

Site by Studio BC