Kan ik ook zelf mijn testament maken?

Ja dat kan.! Dit heet een ‘depot testament’. Dat is een testament wat u zelf maakt. Daarna geeft u het zelfgemaakte testament in bewaring bij de notaris. De combinatie van een testament zelf maken en het in bewaring geven bij de notaris, heet een depot testament. U kunt alleen voor u zelf een depot testament maken. Het is dus niet mogelijk om samen met uw partner één depot testament te maken. U kunt in een zelfgemaakt testament hetzelfde regelen als in het testament dat de notaris voor u opstelt. U kunt uw erfgenamen benoemen of juist erfgenamen onterven. U kunt een executeur aanwijzen die na het overlijden het testament moet uitvoeren. U kunt ook een legaat maken: u laat bijzondere bezittingen of geldbedragen na aan bepaalde personen of goede doelen.

Is depot testament hetzelfde als een codicil? Nee, een codicil is een handgeschreven brief waarin u kunt vastleggen wie uw sieraden, meubels of kleding krijgen als u komt te overlijden. In het codicil kunt u ook omschrijven hoe uw uitvaart eruit moet zien. Het is niet mogelijk om een geldbedrag aan iemand toe te wijzen. Ook kunt u in een codicil geen erfgenamen of een executeur benoemen. Een codicil hoeft u niet verplicht door een notaris te laten bewaren.

Als u uw testament klaar heeft, moet u het testament aanbieden bij de notaris. De notaris zal uw testament in bewaring nemen. Van de bewaring maakt de notaris een akte op. Dit heet de ‘akte van bewaargeving’. Het door u gemaakte testament wordt dan gehecht aan deze akte. De akte van bewaargeving wordt met uw testament bewaard in de kluis van de notaris. U ontvangt dan een bewijs van bewaargeving. Nadat het testament in bewaring is gegeven, maakt de notaris van de bewaring een melding bij het Centraal Testamenten Register. Na uw overlijden kan iedereen het Centraal Testamenten Register raadplegen of en wanneer u een depot testament heeft gemaakt.

Het zelfgemaakte testament kunt u met de hand schrijven of digitaal met een tekstverwerkingsprogramma. Daaraan worden verschillende voorwaarden verbonden. Informeert u bij ons naar de voorwaarden. Op verzoek zendt Notaris Joost (notarisjoost.nl/cms) u graag een gratis toelichting toe.

© 2023 Notaris Joost / Algemene voorwaarden

Site by Studio BC