Waar bemoei je je mee?

Na een scheiding is het de bedoeling dat elke ouder zijn/haar eigen leven weer oppakt. Elke ouder doet dat naar eigen inzicht. En soms gebeurt dat op een manier waar de andere ouder het niet mee eens is. Sommige ouders willen blijvend controle houden op het leven van hun kinderen, ook al verblijft het kind bij de andere ouder. Loslaten is niet altijd even makkelijk. Dat bleek wel weer bij een recente uitspraak van de rechtbank.

Moeder stapt naar de rechter omdat ze het niet eens is over de wijze hoe de vader omgaat met hun minderjarige zoon. Er zou volgens haar bij de vader thuis veel discussie zijn over het wel of niet deelnemen aan sociale activiteiten door hun zoon. Ze vindt het volgende: de rechter moet bepalen dat de vader verplicht wordt om hun zoon te laten deelnemen aan zijn (sociale) activiteiten. Bijvoorbeeld activiteiten van clubjes en verenigingen waarvan hun zoon lid is, feestjes van vrienden waarvoor hun zoon is uitgenodigd en door de school georganiseerde activiteiten. Verder vindt de moeder dat de rechter een dwangsom moet opleggen van € 100,- per keer dat de vader zich niet hieraan houdt.

De rechtbank acht het in het belang van het kind dat er tussen de ouders geen enkele discussie is over het kind. De ouders belasten het kind hiermee, juist omdat zij daarover ruzie maken. Het kind lijkt zich daardoor gedwongen te voelen een keuze te maken waarin hij zich loyaal toont naar de ouder waar hij op dat moment is. Om dit te stoppen vindt de rechtbank dat de ouders zich niet langer moeten bemoeien met de invulling van de tijd die het kind bij de andere ouder doorbrengt. Ook al zijn er sociale activiteiten op de dagen waarop het kind bij de vader is, dan is het de verantwoordelijkheid van de vader om het kind daar naar toe te laten gaan. Indien de vader het kind daar niet heen laat gaan of het kind zelf de keuze laat, dan is dat maar zo, hoe teleurstellend dit dan voor het kind, zijn vrienden of teamgenoten is. Die teleurstelling is wellicht voor het kind beter te dragen dan de stress als gevolg van de discussie tussen de ouders. Het verzoek van de moeder wordt daarom afgewezen.

 

© 2024 Notaris Joost / Algemene voorwaarden

Site by Studio BC