Welke waarde van de woning geldt nu?

Vaak wordt bij een scheiding in een convenant vastgelegd, hoe de echtgenoten na de scheiding hun spullen gaan verdelen. Ook kan er dan afgesproken worden wie de woning krijgt en voor welke waarde. Daar gaat het weleens mis. De rechtbank moest zich hier laatst over uitspreken.

Partijen zijn in 2010 gescheiden. Bij de scheiding hadden zij een convenant laten opstellen. Over de woning hebben partijen afgesproken dat de vrouw het gebruiksrecht van de woning kreeg. Daarnaast werd ook de eigendom van de woning aan de vrouw toegedeeld. Zij moest dan wel de hypotheek overnemen en regelen dat de man niet meer aansprakelijk zou zijn voor de hypotheek. De man zou dan de helft van de overwaarde krijgen. Voor het krijgen van de eigendom is een akte van verdeling nodig. In de akte van verdeling krijgt de vrouw de halve eigendom van de man, waardoor zij alleen eigenaar wordt. De afspraak in het convenant is niet voldoende om de volledige eigendom te krijgen.

Dan is het 2020. De akte van verdeling is nooit opgemaakt. Partijen zijn nog steeds beide eigenaar van de woning. De man wil nu dat de vrouw regelt dat zij de hele eigendom van de woning krijgt. De vrouw vindt dat goed, maar dan wel voor de waarde van de woning in 2010. Daar is de man het niet mee eens. Hij vindt dat hij mag meedelen in de waarde van de woning in 2020 (de waarde is dan namelijk veel hoger). Zij komen er samen niet uit en stappen naar de rechter.

Bij de rechter zegt de vrouw dat de woning al aan haar is toegedeeld. Volgens haar moet de woning met gesloten beurzen aan haar te worden toegedeeld. Partijen zijn het eens dat de woning wordt toegedeeld aan de vrouw, maar zij verschillen van mening over de waarde waarvoor deze toedeling dient plaats te vinden. De rechtbank is duidelijk. In het convenant staat dat de helft van de eventuele overwaarde bij eigendomsoverdracht aan de man moet worden vergoed. Om deze overwaarde te bepalen geldt als uitgangspunt een taxatie van partijen uit 2020. Nu deze taxatie de meest recente marktwaarde van de woning is, bepaalt de rechtbank dat de woning wordt toegedeeld aan de vrouw voor de taxatiewaarde en niet de lagere waarde uit 2010. Als gevolg hiervan deelt de man nu toch mee in de overwaarde van de woning in 2020!

© 2024 Notaris Joost / Algemene voorwaarden

Site by Studio BC