Wat is een ‘verklaring van erfrecht’?

In een verklaring van erfrecht staat wie de erfgenamen zijn. Deze verklaring wordt altijd opgesteld door een notaris. Met deze verklaring kunnen de erfgenamen aantonen dat zij recht hebben op de nalatenschap. De erfgenamen kunnen met een verklaring van erfrecht bijvoorbeeld beschikken over het banktegoed van de overledene. De bank vertelt in welke gevallen een verklaring van erfrecht nodig is.

Een notaris maakt alleen op verzoek van een belanghebbende een verklaring van erfrecht op. Een belanghebbende is iemand die de verklaring nodig heeft voor het afwikkelen van de erfenis. Meestal zijn dat de erfgenamen. Voordat de notaris een verklaring van erfrecht afgeeft, doet hij een aantal onderzoeken. Onder andere bij de burgerlijke stand en het Centraal Testamentenregister. Op die manier brengt de notaris alle erfgenamen en testamenten van de overledene in kaart. Zijn er veel erfgenamen of zijn de erfgenamen moeilijk te vinden? Dan kan het enkele weken of maanden duren voordat de notaris de verklaring van erfrecht kan afgeven.

Elke erfgenaam krijgt van de notaris de gelegenheid een keuze uit te brengen. Een erfgenaam kan een nalatenschap zuiver aanvaarden of verwerpen. Zuiver aanvaarden betekent dat de erfgenaam de overledene opvolgt met alle rechten en verplichtingen. Als er meer schulden dan bezittingen zijn, dan wordt een erfgenaam persoonlijk aansprakelijk. Bij verwerping doet een erfgenaam afstand van de nalatenschap. Als het niet duidelijk is waaruit de nalatenschap bestaat, dan kan een erfgenaam ook beneficiair aanvaarden. Dan wordt een erfgenaam beschermt tegen onverwachte schulden. De erfgenaam moet aan diverse verplichtingen voldoen. De notaris informeert de erfgenamen hierover.

Bestaat de erfenis uit een woning? Dan is het verstandig om de verklaring van erfrecht door de notaris in te laten schrijven bij het Kadaster. In het Kadaster staat namelijk de overledene als eigenaar van de woning vermeld. Na inschrijving van de verklaring van erfrecht, komt de woning op naam te staan van de erfgenamen. Dit is belangrijk voor bijvoorbeeld de WOZ-aanslag, het energielabel of als de woning door de erfgenamen verkocht gaat worden. Een eenmaal gemaakt keuze kan niet worden teruggedraaid. Laat u zich als erfgenaam daarom goed voorlichten door een gespecialiseerde notaris. Neemt u daarvoor gerust contact met ons op (0522 820 310) of stuur een mail naar post@notarisjoost.nl/cms.

© 2024 Notaris Joost / Algemene voorwaarden

Site by Studio BC