Wie erft in het samengestelde gezin?

Veel mensen ontmoeten na hun scheiding een nieuwe partner. Er ontstaat een nieuwe relatie en men gaat opnieuw samenwonen of trouwen. Zijn er ook kinderen uit een vorige relatie (en krijgen de nieuwe partners wellicht samen ook kinderen)? Dan spreek je van een samengesteld gezin. In het erfrecht wordt op geen enkele manier rekening gehouden met het bestaan van samengestelde gezinnen. Als de nieuwe partners niets regelen en er komt één van hen te overlijden, dan kan dit de nodige problemen met zich mee brengen.Onderkant formulier Vaak wordt vergeten om na de scheiding het testament aan te passen. Bij een scheiding moet er al zoveel geregeld worden en heb je zoveel aan je hoofd, dat dit er makkelijk bij in schiet. Dit kan hele grote gevolgen hebben. Bent u niet getrouwd en is er geen testament, dan is de nieuwe partner op geen enkele manier erfgenaam. Hij/zij heeft dus helemaal nergens recht op. Bij uw overlijden erven dan alleen uw eigen kinderen. De nieuwe partner heeft dan het nakijken en blijft met lege handen achter. Soms moet de nieuw partner zelfs de woning verlaten. Ook als uw partner overlijdt kan het mis gaan: als u geen goed contact heeft met de kinderen van de andere partner, dan kan het gebeuren dat deze kinderen alle bezittingen opeisen die van de overleden partner zijn. Natuurlijk wilt u dat uw nieuwe partner goed verzorgd achterblijft als u overlijdt. Regelt u dit dan goed!

Als u al langer een samengesteld gezin vormt, dan kunnen uw wensen ook veranderen. U wilt bijvoorbeeld dat uw stiefkinderen ook van u erven. Ook hier geldt, dat als u niets regelt, de stiefkinderen ook niets van u erven. Uw stiefkinderen zijn wettelijk gezien geen erfgenamen. Met het juiste testament zorgt u er dan voor dat alle kinderen erven, ook uw stiefkinderen. Besluit u om samen een samengesteld gezin te gaan vormen? Of heeft u al een samengesteld gezin?  Zorg er dan voor dat alles op papier goed geregeld is. Hiermee kunt u een hoop problemen voorkomen. Laat u zich daarom goed voorlichten door een gespecialiseerde notaris. Neem daarvoor gerust contact met ons op (0522 820 310) of stuur een mail naar post@notarisjoost.nl/cms.

© 2024 Notaris Joost / Algemene voorwaarden

Site by Studio BC