Testament of levenstestament?

Wat is het verschil? Kort gezegd: in een testament staan uw wensen voor na de dood, in een levenstestament u wensen als u nog leeft. In een levenstestament worden uw wensen beschreven, wanneer u bijvoorbeeld door ziekte of een ongeval niet meer in staat bent om zaken zelf te regelen. U kunt dan iemand aanwijzen in wie u het volste vertrouwen heeft om uw belangen te behartigen. Zo houdt u zelf de regie en worden de zaken volgens uw wensen geregeld.

Als er een levenstestament is opgemaakt, hoeft er geen bewind te worden aangevraagd. Dat scheelt een rechtbank procedure en onnodig wachttijd. Ook hoeft er bij een levenstestament niet voor bepaalde handelingen afzonderlijk toestemming te worden gevraagd aan de rechtbank. Bij een onderbewindstelling is dat namelijk wel verplicht. Met een goed levenstestament neemt u veel zorgen weg voor uw partner en/of kinderen. Er zijn twee vormen van levenstestamenten: een voor uw financiële belangen (vermogens volmacht) en een voor uw medische wensen (medische volmacht). In de vermogens volmacht regelt u ook uw wensen op het zakelijk vlak. Onder de belangen op zakelijk vlak vallen belangrijke zaken die te maken hebben met jouw onderneming. Wie mag beslissingen nemen over lopende zaken? En moet er iemand toezicht daarop houden? Bij medische zaken gaat het bijvoorbeeld om de vraag wie de gesprekspartner wordt voor de behandeld arts of huisarts. Mag die arts dan zijn medische geheimhouding doorbreken? U legt al uw wensen vast in een akte. De volmacht is onderdeel van het levenstestament. De mogelijkheden en werkwijze van de notariële volmacht en het levenstestament zijn hetzelfde. De informatie over het levenstestament geldt dus ook voor de notariële volmacht.

Naast uw financiële belangen en uw medische wensen kunt u ook uw wensen op persoonlijk vlak vastleggen. Wie zorg er voor uw huisdier als u dat niet meer kunt. Wie mag daarvan de kosten regelen. En wat moet er met uw bezittingen gebeuren als u naar een zorginstelling moet? Wie moet dat dan voor u regelen? Heeft u interesse in het levenstestament? Wilt u hulp bij het opstellen van een levenstestament door gespecialiseerd familienotaris? Neemt u dan contact met ons op (0522 820 310) of stuur een mail naar post@notarisjoost.nl/cms.

 

© 2024 Notaris Joost / Algemene voorwaarden

Site by Studio BC