(Onverwachte) schulden in de erfenis. Wat te doen?

Als u erfgenaam bent in een nalatenschap, kunt u kiezen uit drie mogelijkheden: zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Als u eenmaal heeft gekozen, kunt u dat niet meer veranderen.  Op het moment dat u zich gedraagt als erfgenaam: u gaat bijvoorbeeld bezittingen van de overledene gebruiken of u maakt geld van de erfenis over naar uw eigen rekening, dan heeft u de nalatenschap al zuiver aanvaard. Zuiver aanvaarden betekent dat u niet alleen de bezittingen van de nalatenschap krijgt, maar ook alle schulden! Zijn er dus meer schulden dan bezittingen, dan moet u die schulden uit eigen middelen bijpassen.

Als u na het overlijden al weet dat er meer schulden dan bezittingen zijn, dan kunt u direct beneficiair aanvaarden. U kunt ook beter beneficiair aanaarden als u geen inzicht heeft in de administratie van de overledene. U bent dan in ieder geval beschermd tegen de schulden. Deze manier van aanvaarden is gebonden aan strenge regels. U mag niets uit de nalatenschap toe-eigenen of daarvan iets wegdoen. Als u zich daar niet aan houdt, dan wordt u alsnog met uw eigen vermogen aansprakelijk. Als u de erfenis verwerpt, doet u niet meer mee als erfgenaam. U heeft dan geen recht op de bezittingen van de overledene, maar heeft ook geen last van de schulden. Verwerping en beneficiaire aanvaarding regelt u via de familienotaris of direct bij de rechtbank.

Stel: u heeft de erfenis zuiver aanvaard. Daarna krijgt u te maken met een onverwachte schuld die niet meer uit de erfenis betaald kan worden? Dan moet u die schuld zelf betalen. Als u dat niet kunt of niet wilt, dan kunt u de rechtbank vragen of u de erfenis alsnog beneficiair mag aanvaarden. U hoeft de onverwachte schuld dan niet zelf te betalen. Het verzoek bij de rechtbank moet binnen 3 maanden na de ontdekking van de onverwachte schuld zijn. Belangrijk is: u kende de schuld niet en u kon na het uitzoeken van de administratie ook niet op de hoogte zijn van de schuld.

Wordt u erfgenaam? Wenst u informatie of hulp bij de afwikkeling van een erfenis van een gespecialiseerd familienotaris? Neemt u dan contact met ons op (0522 820 310) of stuur een mail naar post@notarisjoost.nl/cms.

© 2024 Notaris Joost / Algemene voorwaarden

Site by Studio BC