Samenwonen en kinderen

Meer dan de helft van de eerstgeboren kinderen worden geboren buiten het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Vaak worden deze kinderen geboren binnen een samenwoningsrelatie. Als bij samenwoners een van beide partners een kind krijgt, dan is de andere partner niet zomaar de juridische ouder. Deze partner wordt dat pas als hij/zij het kind erkent bij de burgerlijke stand. De erkenning van een kind kan al voordat het kind geboren wordt. De partner heeft daarvoor de toestemming nodig van de moeder van het kind. Pas als de andere partner juridisch ouder wordt, zal het kind ook erfgenaam van die ouder zijn.

Bij de geboorte van het kind krijgt de andere ouder niet automatisch het gezag over het kind. Het gezamenlijk gezag vragen ouders aan bij de rechtbank. Als niet beide ouders het gezag hebben over hun kinderen, heeft dit gevolgen. Gezamenlijk gezag is bijvoorbeeld belangrijk bij het aanvragen van reisdocumenten of als je met een minderjarig kind naar het buitenland reist. Belangrijke medische beslissingen of het inzien van het medisch dossier, kan alleen door een ouder die het gezag heeft.  Als beide ouders graag nauw betrokken willen zijn bij de verzorging en opvoeding van hun kinderen, is het dus erg belangrijk dat zij gezamenlijk het gezag over hun kinderen uitoefenen.

Vanaf 2023 geldt dat ongehuwde en niet-geregistreerde partners automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag krijgen met de moeder. Dit gebeurt als zij hun kind erkennen. Zij hoeven het gezag niet langer samen met de moeder aan te vragen bij de rechtbank. Werd een kind voor 1 januari 2023 erkend? Dan moeten de ouders het gezamenlijk gezag wel regelen. Ook als het kind na 1 januari 2023 wordt geboren en de erkenning vond plaats in 2022.

Door erkenning en het gezag van het gezamenlijke kind erven samenwoners niet automatisch van elkaar. Een ouder die overlijdt heeft alleen de eigen kinderen als erfgenaam. Dit heeft meestal ongewenste gevolgen. Hoe regel ik mijn erfenis dan? En wie zorg er voor de kinderen als de ouders er beiden niet meer zijn? Regel dit samen goed! Wilt u hulp bij het opstellen van een samenlevingsovereenkomst door gespecialiseerd familienotaris? Neemt u dan contact met ons op (0522 820 310) of stuur een mail naar post@notarisjoost.nl/cms.

© 2024 Notaris Joost / Algemene voorwaarden

Site by Studio BC