Levensverzekering en testament. Pas op!

Met een levensverzekering zorgt u ervoor dat na uw overlijden uw nabestaanden een geldbedrag krijgen. Dat kunnen uw erfgenamen zijn, maar dat is niet altijd het geval. Vaak is het de bedoeling dat de erfgenamen de uitkering ontvangen, maar dan moet dat wel goed geregeld zijn in de levensverzekering. Weet u hoe uw levensverzekering geregeld is? Wie krijgt de uitkering van de verzekering als u overlijdt? Zijn dat dezelfde personen als uw erfgenamen?

De polis van de levensverzekering vermeldt wie de begunstigden zijn van de uitkering van de verzekering. Vaak is een (standaard) rij van begunstigden op uw polis vermeld:

  1. de verzekeringnemer (dat bent u zelf als u nog in leven bent);
  2. de weduw(e)(naar) van de verzekeringnemer;
  3. de kinderen van de verzekeringnemer;
  4. de erfgenamen van de verzekeringnemer.

Als u als verzekeringsnemer gehuwd bent en u overlijdt, dan werkt de begunstiging zoals opgenomen onder 2: uw partner is dan immers weduw(e)(naar). En hoe werkt het als u samenwoont? Heeft u een samenlevingscontract? Of heeft u een testament waarin u uw kinderen op de reservebank heeft gezet en uw partner tot enig erfgenaam heeft benoemd? Krijgt uw partner dan de uitkering? Volgens een uitspraak van de rechtbank niet!  De polis van de levensverzekering vermeldt wie de begunstigden zijn. De aanwijzing van deze begunstiging heeft voorrang op het testament. Uw partner is – omdat u niet gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft – geen weduw(e)(naar)!  De begunstigingen zoals vermeld onder 1. en 2. krijgen geen toepassing en de uitkering komt dus aan de kinderen toe! Het is dus belangrijk om naast het opstellen van een testament ook de begunstiging van de polis van de levensverzekering te controleren. Als de begunstiging niet klopt, kunt u dat bij de verzekeringsmaatschappij laten aanpassen.

Besluit u om een testament te laten opstellen en heeft u een levensverzekering, dan moeten die goed op elkaar worden afgestemd. Hiermee kunt u een hoop problemen voorkomen. Laat u zich daarom goed voorlichten door een gespecialiseerde notaris. Neem daarvoor gerust contact met ons op (0522 820 310) of stuur een mail naar post@notarisjoost.nl/cms.

© 2024 Notaris Joost / Algemene voorwaarden

Site by Studio BC