Hoe bescherm ik mijn echtgenoot het best?

Voor het geval een van de echtgenoten overlijdt met achterlating van kinderen is in de wet een specifieke regeling opgenomen. Deze regeling heet ‘de wettelijke verdeling’. Het uitgangspunt is dat de langstlevende echtgenoot en de kinderen ieder voor een gelijk deel erfgenaam zijn. Door de wettelijke verdeling worden alle bezittingen en schulden van de nalatenschap aan de langstlevende echtgenoot toegedeeld. De langstlevende echtgenoot krijgt dus meer dan hem/haar op grond van het erfdeel toekomt. Met andere woorden: de langstlevende echtgenoot wordt overbedeeld. Als gevolg van deze overbedeling heeft de langstlevende echtgenoot een overbedelingsschuld aan de kinderen. De kinderen hebben daartegenover een vordering op hun langstlevende ouder. Op grond van de wet kunnen de kinderen hun vordering pas opeisen als hun langstlevende ouder overlijdt.

In een testament kunt u de positie van een langstlevende echtgenoot versterken. Vaak zijn er ook specifieke wensen met betrekking tot de vorderingen van de kinderen. Het is dan bijvoorbeeld de bedoeling dat als de langstlevende ouder naar een zorginstelling gaat, dat dan de vorderingen van de kinderen betaald worden. Door deze betaling van de langstlevende ouder aan de kinderen wordt het vermogen van de langstlevende ouder kleiner, waardoor deze in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz) een lagere bijdrage hoeft te betalen. Wie wil immers teveel betalen als dat niet hoeft.

 

De vraag is of dit wel in het belang is van de langstlevende echtgenoot. Stel dat de langstlevende echtgenoot om een fysieke reden niet meer zelfstandig kan wonen. En dat hij/zij ervoor kiest voor een optimale verzorging in een particulier verpleegtehuis. Dit zijn vaak kleinschalige en service gerichte voorzieningen met professionele begeleiding. De langstlevende ouder heeft daar een eigen luxe appartement en krijgt alle zorg en dienstverlening die hij/zij nodig heeft. De langstlevende echtgenoot moet daar dan meestal wel haar vermogen voor aanhouden. Een betaling aan de kinderen past dan niet meer zo goed.

In veel oudere testamenten kunnen de kinderen toch hun deel opeisen als de langstlevende ouder naar een zorginstelling moet. Is dat nog wel de bedoeling?   Wij kunnen vrijblijvend uw testament checken en uw wensen nog eens opnieuw bespreken. Neemt u daarvoor gerust contact met ons op (0522 820 310) of stuur een mail naar post@notarisjoost.nl/cms.

© 2024 Notaris Joost / Algemene voorwaarden

Site by Studio BC