Huwelijkse voorwaarden niet bijgehouden? Oei!

Bij vele echtparen zijn huwelijkse voorwaarden in een ver verleden gemaakt. Vaak houden de echtgenoten zich op den duur niet meer aan de ‘spelregels’. Huwelijkse voorwaarden krijgen daarom achterstallig onderhoud: huwelijkse voorwaarden zijn dan ‘over de datum’. Dit kan tot ‘ongelukken’ leiden, zo bleek laatst weer eens bij de ... Lees verder »

Testament of levenstestament?

Wat is het verschil? Kort gezegd: in een testament staan uw wensen voor na de dood, in een levenstestament u wensen als u nog leeft. In een levenstestament worden uw wensen beschreven, wanneer u bijvoorbeeld door ziekte of een ongeval niet meer in staat bent om zaken zelf te ... Lees verder »

(Onverwachte) schulden in de erfenis. Wat te doen?

Als u erfgenaam bent in een nalatenschap, kunt u kiezen uit drie mogelijkheden: zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Als u eenmaal heeft gekozen, kunt u dat niet meer veranderen.  Op het moment dat u zich gedraagt als erfgenaam: u gaat bijvoorbeeld bezittingen van de overledene gebruiken of u ... Lees verder »

Samenwonen en kinderen

Meer dan de helft van de eerstgeboren kinderen worden geboren buiten het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Vaak worden deze kinderen geboren binnen een samenwoningsrelatie. Als bij samenwoners een van beide partners een kind krijgt, dan is de andere partner niet zomaar de juridische ouder. Deze partner wordt dat pas ... Lees verder »

Huwelijkse voorwaarden niet bijgehouden? Oei!

Bij vele echtparen zijn huwelijkse voorwaarden in een ver verleden gemaakt. Vaak houden de echtgenoten zich op den duur niet meer aan de ‘spelregels’. Huwelijkse voorwaarden krijgen daarom achterstallig onderhoud: huwelijkse voorwaarden zijn dan ‘over de datum’. Dit kan tot ‘ongelukken’ leiden, zo bleek laatst weer eens bij de ... Lees verder »

Wat is een ‘verklaring van erfrecht’?

In een verklaring van erfrecht staat wie de erfgenamen zijn. Deze verklaring wordt altijd opgesteld door een notaris. Met deze verklaring kunnen de erfgenamen aantonen dat zij recht hebben op de nalatenschap. De erfgenamen kunnen met een verklaring van erfrecht bijvoorbeeld beschikken over het banktegoed van de overledene. De ... Lees verder »

Wie erft in het samengestelde gezin?

Veel mensen ontmoeten na hun scheiding een nieuwe partner. Er ontstaat een nieuwe relatie en men gaat opnieuw samenwonen of trouwen. Zijn er ook kinderen uit een vorige relatie (en krijgen de nieuwe partners wellicht samen ook kinderen)? Dan spreek je van een samengesteld gezin. In het erfrecht wordt ... Lees verder »

Levensverzekering en testament. Pas op!

Met een levensverzekering zorgt u ervoor dat na uw overlijden uw nabestaanden een geldbedrag krijgen. Dat kunnen uw erfgenamen zijn, maar dat is niet altijd het geval. Vaak is het de bedoeling dat de erfgenamen de uitkering ontvangen, maar dan moet dat wel goed geregeld zijn in de levensverzekering. ... Lees verder »

O jee. De jubelton weg er mee!

Een grote schenking voor de aankoop van een eigen huis met belastingvoordeel, wordt jubelton genoemd. In 2022 kunt u hier nog gebruik van maken. U mag dan € 106.671 euro belastingvrij schenken aan uw kind of aan iemand anders tussen de 18 en 40 jaar voor een eigen huis. ... Lees verder »

Hoe bescherm ik mijn echtgenoot het best?

Voor het geval een van de echtgenoten overlijdt met achterlating van kinderen is in de wet een specifieke regeling opgenomen. Deze regeling heet ‘de wettelijke verdeling’. Het uitgangspunt is dat de langstlevende echtgenoot en de kinderen ieder voor een gelijk deel erfgenaam zijn. Door de wettelijke verdeling worden alle ... Lees verder »

© 2024 Notaris Joost / Algemene voorwaarden

Site by Studio BC