O jee. De jubelton weg er mee!

Een grote schenking voor de aankoop van een eigen huis met belastingvoordeel, wordt jubelton genoemd. In 2022 kunt u hier nog gebruik van maken. U mag dan € 106.671 euro belastingvrij schenken aan uw kind of aan iemand anders tussen de 18 en 40 jaar voor een eigen huis. ... Lees verder »

Hoe bescherm ik mijn echtgenoot het best?

Voor het geval een van de echtgenoten overlijdt met achterlating van kinderen is in de wet een specifieke regeling opgenomen. Deze regeling heet ‘de wettelijke verdeling’. Het uitgangspunt is dat de langstlevende echtgenoot en de kinderen ieder voor een gelijk deel erfgenaam zijn. Door de wettelijke verdeling worden alle ... Lees verder »

Het vergeten testament.

In het testament noem je de erfgenamen die erven. Je kunt verschillende erfgenamen naast elkaar noemen, ieder voor een gelijk deel. Je kunt de erfgenamen laten erven met verschillende breukdelen (niet iedereen krijgt dan evenveel). En je kunt voorwaarden verbinden wie in bepaalde situaties nu wel of niet erft. ... Lees verder »

Ik wil mijn kind onterven.

In mijn gespreken met cliënten merk ik dat familieverbanden niet vanzelfsprekend meer heel stevig zijn. De onderlinge familieverhouding (en met name de ouder-kind relatie) staat niet altijd op nummer één. Dit proces is al jaren gaande. Soms is er een conflict in de familie. Bij anderen is het contact ... Lees verder »

Kan ik ook zelf mijn testament maken?

Ja dat kan.! Dit heet een ‘depot testament’. Dat is een testament wat u zelf maakt. Daarna geeft u het zelfgemaakte testament in bewaring bij de notaris. De combinatie van een testament zelf maken en het in bewaring geven bij de notaris, heet een depot testament. U kunt alleen ... Lees verder »

Als samenwoners de relatie verbreken…

Saskia en Erik wonen samen. Tijdens hun samenleving hebben zij samen een woning gekocht. Bij de aankoop heeft Saskia € 30.000 aan eigen geld in de woning gestoken. Later heeft Saskia uit eigen geld nog eens € 90.000 in de verbouwing van de woning geïnvesteerd. Erik heeft geen eigen ... Lees verder »

12-jarige vraagt toestemming aan rechter voor vaccinatie.

Erik (12 jaar) wil graag een vaccinatie tegen corona. Zijn gescheiden ouders zijn het daar niet over eens. Erik vraagt daarom aan de rechtbank om een vervangende toestemming voor een vaccinatie tegen corona. Er volgt een bezoek aan de rechter, waarbij ook beide ouders van Erik aanwezig zijn. De ... Lees verder »

Alimentatie en een nieuwe partner.

Als na een scheiding partneralimentatie wordt betaald, dan eindigt dit wanneer de ontvanger van de alimentatie trouwt of gaat samenwonen. Vaak wordt daarom een LAT-relatie overwogen, omdat dan de partneralimentatie niet eindigt. Voor de betaler van de partneralimentatie kan dit frustrerend zijn. Er wordt soms een detective ingeschakeld om ... Lees verder »

Wel of geen kindrekening na de scheiding?

Veel ouders kiezen ervoor om na de scheiding de zorg voor hun kinderen te delen. Dit wordt ook wel co-ouderschap genoemd. Voorwaarde voor co-ouderschap is dat ouders de zorg en opvoeding over de kinderen zoveel als mogelijk samen delen. Ouders kunnen dan ook afspreken om een gezamenlijke bankrekening aan ... Lees verder »

Oei, vergeten het testament aan te passen.

Erik is in 1990 gescheiden. Kort na zijn echtscheiding heeft hij een nieuw testament gemaakt. Erik benoemt zijn beide zonen tot enige erfgenamen. In 2009 gaat Erik met Yvonne een geregistreerd partnerschap aan. Erik overlijdt in 2018. Hij had zijn testament niet gewijzigd. Hoe nu verder? Yvonne vindt dat ... Lees verder »

© 2022 Notaris Joost / Algemene voorwaarden

Site by Studio BC