Executeur

Executeur = ontzorgen van erfgenamen

Elke afhandeling van een nalatenschap is weer anders. Niet elke erfgenaam weet waar die moet beginnen. Zijn er meerdere erfgenamen dan liggen onderlinge spanningen op de loer. En bij tegenstrijdige belangen wordt het vaak lastig om persoonlijke wensen uit te voeren van de overledene. Dit kan bestaande (of nieuwe) familieverhoudingen enorm onder druk zetten. Een goede executeur kan hierbij uitkomst bieden.

Door het benoemen van een professionele executeur in uw testament, kunt u uw erfgenamen ontzorgen. Zij krijgen daarbij onafhankelijke hulp bij de afwikkeling van uw nalatenschap op de manier zoals u dat wenst.

NOVEX executeur

Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring in het erfrecht. Door ons kantoor zijn vele complexe nalatenschappen afgewikkeld. Jaarlijks volgen wij trainingen om de laatste ontwikkelingen te volgen. Wij hebben een verplichte educatie om ons kennis niveau op peil te houden. Wij zijn aangesloten bij de NOVEX en de KNB.

Wat is een executeur?

De executeur is verantwoordelijk voor de afwikkeling van een nalatenschap. Een nalatenschap (of erfenis) bestaat uit alles wat iemand achterlaat na overlijden. Denk daarbij aan sieraden, inboedel, geld, een huis en eventuele schulden. Een executeur wordt benoemd in een testament.

Het is mogelijk om in een testament drie verschillende soorten executeurs aan te wijzen, aangeduid met één, twee of drie sterren: de uitvaartexecuteur, beheersexecuteur en afwikkelingsbewindvoerder.

Wat zijn de taken?

De wet heeft bepaald wat de taken zijn. Deze worden meestal grotendeels overgenomen in het testament. Hieronder leest u enkele belangrijke taken.

Boedelbeschrijving

Een executeur maakt zo snel mogelijk een boedelbeschrijving. De boedelbeschrijving is er om zo snel mogelijk een beeld van de schulden te krijgen. Daarnaast is hij/zij volgens de wet verplicht om de erfgenamen te informeren. Dit kan met de boedelbeschrijving.

Beheer van de nalatenschap

Tijdens de gehele afwikkeling van de nalatenschap beheert de executeur de nalatenschap. Bevat de nalatenschap schulden? Dan worden deze betaald. Voorbeelden van schulden zijn negatieve creditcardsaldo’s en doorlopende kredieten. Hieronder vallen ook de huishoudelijke schulden, zoals openstaande huurtermijnen, de hypotheek of openstaande zorgkosten.

Zijn de schulden hoger dan het aanwezige positieve saldo? Dan kan het zijn dat er zaken verkocht moeten worden om deze schulden te voldoen.

Rekening en verantwoording

Zijn alle zaken afgerond? Dan doet de executeur verslag van alle ontvangsten en uitgaven en zijn werkzaamheden. Dit verslag wordt opgenomen in een rekening en verantwoording.

Overige taken

– Voorbeelden van overige taken zijn:
– Regelen van de begrafenis of crematie;
– Administratie overnemen (abonnementen opzeggen, openstaande rekeningen betalen);
– Zorgen voor taxaties van bezittingen, zoals de woning, inboedel of sieraden;
– (Laten) regelen van de aangifte inkomsten- en erfbelasting;
– Legaten afgeven.

Wat is de verhouding tussen executeur en erfgenaam?

Een executeur mag alle beheerszaken regelen zonder toestemming van de erfgenamen. Hij is verplicht om erfgenamen te informeren wanneer zij om toelichting vragen. Ook is het nuttig als er regelmatig contact is tussen erfgenamen en executeurs over de stand van zaken.

Zijn erfgenamen het niet eens met de wijze waarop de executeur de taken uitvoert? Dan kan het ontslag worden aangevraagd bij de kantonrechter. De rechter kan dan, in bepaalde gevallen, het ontslag verlenen.

Wat zijn de voordelen?

Een executeur kan snel belangrijke zaken oppakken. Zonder executeur zijn alle erfgenamen samen bevoegd én verplicht om de nalatenschap af te wikkelen. En dat betekent ook dat één weigerachtige of trage erfgenaam alles stil kan leggen. Een executeur benoemen is dus erg praktisch. Zeker bij complexe nalatenschappen, verschillen van meningen in de familie, verre familieleden of wanneer een bedrijf onderdeel is van de nalatenschap.

 

© 2024 Notaris Joost / Algemene voorwaarden

Site by Studio BC