Te (te dure) begrafenis.

Ons kantoor werd pas een maand na het overlijden geïnformeerd over het overlijden van de heer Veerman. De melding werd gedaan door de heer en mevrouw Van Dongen. Zij waren buren van de heer Veerman en hadden hem de laatste jaren verzorgd en geholpen.

Na de overlijdensmelding werden er direct diverse onderzoeken door ons kantoor verricht. Waren er nabestaanden? Was er een testament? Uit onderzoek bij het Centraal Testamenten Register bleek dat er een testament was. De heer Veerman had de Dierenbescherming tot enig erfgenaam benoemd. Ik was aangewezen tot executeur. De Dierenbescherming was blij dat zij erfgenaam waren. Ik zou hen verder informeren als ik een overzicht had van de omvang van de nalatenschap. Ik nodigde het echtpaar Van Dongen uit bij mij op kantoor. Zij hadden de administratie van de heer Veerman in bewaring genomen. De woning van de heer Veerman was inmiddels door hen ontruimd en de huur was opgezegd.

De heer en mevrouw Van Dongen vertelden dat de heer Veerman zuinig geleefd had. Bij zijn overlijden was er nog ongeveer € 20.000. Zij vonden dat de nalatenschap besteed diende te worden aan een uitvaart met ceremonie en een mooie grafbedekking met grafsteen. Daar hadden zij ook opdracht voor gegeven. De uitvaart was geweest en het grafmonument was inmiddels geplaatst. De nota’s hadden ze bij zich, met het verzoek of ik die wilde vergoeden uit de nalatenschap. De kosten bedroegen € 7.500 voor de uitvaart en hetzelfde bedrag voor de steen en grafbedekking. Ik gaf aan dat ik dit met de erfgenaam zou overleggen. Nu de erfgenaam geen opdracht had gegeven voor de uitvaart en de grafbedekking, was het niet automatisch zo dat deze kosten geheel uit de nalatenschap dienden te worden betaald. De Dierenbescherming was inderdaad verrast door de hoge kosten. Zij wilden in eerste instantie alleen de kosten voor de uitvaart betalen.

Na mijn bemiddeling was de Dierenbescherming bereid de helft van de kosten van de steen en grafbedekking te voldoen. Het echtpaar van Dongen had uiteindelijk nog een kostenpost van € 3.750 welke ze uit eigen zak moesten voldoen. Dat viel hen toch wat tegen..

De uitvaartkosten komen ten laste van de nalatenschap. De hoogte moet echter wel in verhouding staan tot het inkomen en vermogen van de overledene. Grafbedekking en grafmonumenten worden niet vanzelfsprekend tot de te vergoeden uitvaartkosten gerekend. Het is dus belangrijk om af te spreken wie de opdracht geeft aan de begrafenisondernemer, wie deze kosten uiteindelijk draagt en hoe hoog de begrafeniskosten zijn.

© 2024 Notaris Joost / Algemene voorwaarden

Site by Studio BC