Nabestaandenpensioen en scheiding.

U bent gescheiden en heeft bij de scheiding afspraken gemaakt over het pensioen. Vaak zijn dit afspraken waarbij het opgebouwde pensioen van beide partners wordt verdeeld. Het gaat daarbij om het ouderdomspensioen wat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Bij de scheiding wordt het opgebouwde pensioen niet direct verrekend of betaald. We spreken daarom ook wel van pensioen ‘verevening’. Pas als de ex-partner het ouderdomspensioen ontvangt, krijgt u ook uw deel daarvan.

Maar wat gebeurt er nu als uw ex-partner na uw scheiding overlijdt? Dan heeft u geen recht meer op een deel van het ouderdomspensioen van de ander. U kunt echter wel recht hebben op (een deel van) het nabestaandenpensioen. Dit wordt ‘partnerpensioen’ of ‘bijzonder nabestaandenpensioen’ genoemd. Het is pensioen dat aan u wordt uitbetaald nadat uw ex-partner is overleden. De gemeente geeft het overlijden van uw ex-partner door aan het pensioenfonds. U ontvangt daarna automatisch bericht van het pensioenfonds. Het partnerpensioen bestaat meestal uit 70% van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tot de echtscheiding. Maar let op: niet elk pensioenfonds heeft een nabestaandenpensioen.

U kunt bij de echtscheiding ook andere afspraken maken over het pensioen. U kunt bijvoorbeeld afspreken dat ieder het eigen pensioen voor zichzelf houdt. Het pensioen wordt dan niet verdeeld. Schrijf deze afspraken goed op, want dan ontstaat er later geen discussie.

Onlangs was er bij de rechtbank een zaak, waarbij ex-partners ruzie hadden over een eerder gemaakte afspraak over het pensioen. Zij hadden in hun scheidingsconvenant het volgende afgesproken: “Partijen zien uitdrukkelijk af van iedere vorm van pensioenverevening of pensioenverrekening.” De vraag is of hier nu ook het partnerpensioen onder valt.

De rechter zegt dat het van belang is of de partners hebben begrepen, wat de afspraak voor hen betekende. Volgens de rechtbank kan uit de afspraak van de ex-partners niet worden afgeleid, dat een partner ook de wens heeft gehad om afstand te willen doen van het partnerpensioen. Dan had deze afstand van het partnerpensioen uitdrukkelijk moet worden vermeld. Laat u zich daarom goed begeleiden bij de scheiding. Alleen de specialist zorgt ervoor dat afspraken duidelijk zijn en juist worden vastgelegd.

© 2024 Notaris Joost / Algemene voorwaarden

Site by Studio BC