Komt een vrouw bij de notaris.

Mijn secretaresse had mevrouw Dukenburg aan de lijn voor mij. Ik vroeg haar wat ik voor haar kon doen. Mevrouw Dukenburg vertelde dat haar vader enige jaren geleden was overleden. Zij regelde nu veel zaken voor haar moeder. Ook de bankzaken. Het ging nu niet meer zo goed met moeder en mevrouw Dukenburg zou nog wel meer voor haar moeder moeten doen dan alleen haar bankzaken. Ze had gelezen over het levenstestament. Dat leek haar wel handig en volgens moeder leek het ook wel wat. Ik hoorde haar verhaal zonder onderbrekingen aan. Nadat ze de situatie uitvoerig had uitgelegd, gaf ik aan dat ik graag met haar moeder een gesprek wilde hebben om haar wensen samen te bespreken.

Een week later schoven moeder en dochter Dukenburg bij mij aan tafel. Ik richtte mij tot moeder Dukenburg en vroeg haar waarvoor ze samen met haar dochter naar ons kantoor was gekomen. Het gesprek verliep moeizaam. Telkens zocht moeder Dukenburg bevestiging bij haar dochter als ik haar wat vroeg. Moeder gaf aan dat er ook nog andere kinderen waren, maar dat haar dochter toch alles maar moest regelen. Ik was niet overtuigd van het feit of moeder Dukenburg voldoende kon overzien wat de gevolgen waren van het door haar gewenste levenstestament. We spraken af dat ik moeder nog een keer thuis zou bezoeken zonder aanwezigheid van haar dochter.

Het thuisbezoek gaf al snel meer duidelijkheid. Mevrouw Dukenburg kon ons vorige gesprek nog wel herinneren, maar had moeite te vertellen waar we het over gehad hadden. Ze haalde ook haar kinderen door elkaar. Ze kon wel aangeven dat haar dochter haar zaken moest regelen. Maar op mijn vraag of de andere kinderen daarin betrokken moesten worden, kon ze geen duidelijk antwoord geven. Na mijn gesprek belde ik de dochter op. Ik vertelde haar dat ik geen levenstestament voor haar moeder kon opstellen. Ik beoordeelde de wilsbekwaamheid van haar moeder als onvoldoende. Mevrouw Dukenburg was teleurgesteld maar accepteerde mijn uitleg. Ik zou haar helpen met de aanvraag om onderbewindstelling van haar moeder te regelen. Uiteindelijk was ze met haar moeder te laat naar de notaris gegaan.

Als notaris spelen wij een rol bij het voorkomen van financieel misbruik bij ouderen. Mede om die reden gebruiken we een ‘Stappenplan wilsbekwaamheid’ om vast te stellen of wij als notaris voldoende overtuigd zijn van de wilsbekwaamheid van de (vaak oudere) cliënt die bij ons aan tafel gaat zitten. Wij gebruiken dit Stappenplan wilsbekwaamheid altijd als er voorafgaand aan de bespreking indicatoren zijn, welke ervoor zorgen dat het stappenplan gebruikt gaat worden. Indicatoren zijn bijvoorbeeld: niet zelf een afspraak maken, hoge leeftijd, diagnose (beginnende) dementie, niet zelfstandig wonen en het niet meer kunnen doen van de eigen administratie.

© 2023 Notaris Joost / Algemene voorwaarden

Site by Studio BC