Helaas pindakaas.

U heeft het vast laatst ergens gelezen. Een pasgetrouwd echtpaar ging op huwelijksreis naar de Cariben. Daar overleden zij kort na elkaar als gevolg van een voedselvergiftiging. Eerst overleed de vrouw en kort daarna de man. Het stel had geen kinderen. Omdat zij geen testament hadden gemaakt, bepaalde de wet wie de erfgenamen zijn. De man erft van de vrouw. En de familie van de man erft van de man. De familie van de vrouw erft niets. Jammer maar helaas, zegt de rechtbank, dan hadden ze maar een testament moeten maken. Dit voelt misschien niet eerlijk, maar is wel duidelijk.

Het Gerechtshof den Haag deed laatst een uitspraak, die misschien ook niet eerlijk voelde maar toch wel duidelijk was. In 2016 overleed mevrouw Jansen. Zij was getrouwd met de heer Jansen. Zij hadden samen geen kinderen. Na het overlijden van mevrouw Jansen bleek dat zij in 1993 een testament had gemaakt. Hierin had zij haar echtgenoot onterfd. Hierdoor erfde niet de heer Jansen, maar een aantal familieleden van mevrouw Jansen. Dit was een onverwachte verrassing voor de heer Jansen en hij stapt naar de rechter om het testament ongedaan te maken. Hij zegt bij de rechter ‘dat het huwelijk meer dan 25 jaar heeft geduurd en dat hij mevrouw Jansen in haar laatste jaren van haar leven verpleegd en verzorgd heeft’. Hij vindt het daarom onredelijk dat het testament in stand blijft. Ook zegt hij dat mevrouw Jansen hem in een opwelling heeft onterfd, omdat het huwelijk op springen had gestaan.

De rechtbank begrijpt zijn toelichting. Mevrouw Jansen heeft in haar testament geen reden genoemd waarom zij haar echtgenoot heeft onterfd. Was het een mogelijke aanstaande echtscheiding? We zullen het niet weten. Volgens de rechtbank hoefde mevrouw Jansen ook geen reden op te geven. Het is immers ieders vrije wil om te bepalen wat er met de nalatenschap moet gebeuren. Het niet vertellen van haar testament aan haar echtgenoot is niet in strijd met welke maatschappelijke opvatting dan ook. Echtgenoten zijn tijdens huwelijk verplicht elkaar het nodige te verschaffen (artikel 1:81 BW). Zij zijn echter niet verplicht elkaar tot erfgenaam te benoemen of verzorgd achter te laten.

© 2023 Notaris Joost / Algemene voorwaarden

Site by Studio BC