Een mooi kerstcadeau….?

De maand december is altijd een gezellige maar drukke maand bij op ons kantoor. We plagen elkaar met scherpe pen in Sinterklaasgedichtjes. Voeren dagelijks ‘verhitte’ discussies over hoe lang en wanneer de kerstzender uit de radio mag klinken. Daar staat tegenover dat er extra hard gewerkt wordt om alles tijdig af te krijgen.

Veel cliënten willen graag voor het eind van het jaar de nodige zaken voor elkaar hebben. Ouders regelen op de valreep nog hun jaarlijkse schenking aan de kinderen. Ondernemers willen hun bedrijfsactiviteiten op orde hebben voor het nieuwe boekjaar. En dan zijn er nog de cliënten die rond de jaarwisseling vrij zijn en daardoor tijd hebben voor hun verhuizing. Veel overdrachten vinden dan ook plaats in de kerstvakantie. Zo ook die van de heer en mevrouw Beunk. Zij zouden op de 30ste december hun vooroorlogse woning inwisselen voor een kleiner appartement in het centrum.

30 december viel dat jaar op een donderdag. Ik had direct ’s morgens de heer en mevrouw Beunk aan tafel voor de verkoop van hun bestaande woning. De overdracht verliep vlot. Direct daarna werd de aankoop van het nieuwe appartement geregeld. De heer en mevrouw Beunk waren zeer opgewekt. Ook toen ik hen vroeg nog even te blijven zitten voor een toelichting op onze afrekening.

De bestaande woning had bijna € 600.000 opgebracht. Het nieuwe appartement kostte € 300.000. Er resteerde bijna € 300.000 voor de heer en mevrouw Beunk. Ik vroeg hen naar het rekeningnummer waarnaar ik het geld op oudejaarsdag kon overboeken. De heer Beunk boog zich naar voren en vroeg op zachte toon of ik het geld nog even onder mij kon houden tot in het nieuwe jaar. Dan hoefde hij dit bedrag niet op te geven bij de belastingdienst.

Ik moest hen helaas meedelen dat het niet uitmaakte of ik het geld de volgende dag zou overmaken of op 2 januari. Het geld was immers nu al van hem. De glimlach van de heer Beunk verdween langzaam als sneeuw voor de zon.

Het box 3 vermogen kent als peildatum 1 januari. Per die datum geeft u aan wat uw box 3 bezittingen en schulden zijn. Dat blijft niet beperkt tot spaargelden of ander bezit dat op uw naam staat. Ook het geld dat u van iemand te goed heeft (zoals de verkoopopbrengst bij de notaris) of een nog niet uitgekeerd aandeel in een opengevallen erfenis (zoals de gelden die de notaris als executeur in beheer heeft ten behoeve van de erfgenamen), behoren tot het box 3 vermogen. De verzuimboete voor het niet juist opgeven van box 3 vermogen kan oplopen tot 300% van het niet opgegeven bedrag.

 

© 2023 Notaris Joost / Algemene voorwaarden

Site by Studio BC