Dangerous liaisons.

Bent u getrouwd met huwelijkse voorwaarden? En heeft u een periodiek verrekenbeding afgesproken? Pas dan op, want deze heeft soms heel onverwachte gevolgen.

Hoe werkt zo’n beding ook al weer? Met een periodiek verrekenbeding zijn de echtgenoten verplicht ieder jaar de ‘overgespaarde’ inkomsten samen te delen. ‘Overgespaard inkomen’ is het deel van het inkomen dat overblijft, nadat de kosten van de huishouding zijn betaald.

Het is heel belangrijk om goed af te spreken wat onder ‘inkomen’ wordt verstaan. De hoogte van het inkomen bepaalt namelijk ook de hoogte van de verrekening. Als u in loondienst bent, is dit vrij gemakkelijk uit te rekenen. Bij ondernemers wordt het lastiger. Want wat is inkomen bij een ondernemer met een eenmanszaak, VOF of een BV? De huwelijkse voorwaarden zijn vaak onduidelijk op dit punt. In huwelijkse voorwaarden wordt vaak aangesloten bij fiscale loonbegrippen. Fiscale begrippen sluiten vaak niet aan bij de realiteit. Uitgekeerde of niet uitgekeerde dividenden worden daardoor wellicht (onbedoeld) meegenomen in de periodieke verrekening. Over het algemeen zijn echtgenoten zich hier niet van bewust.

In de praktijk zijn er weinig echtgenoten die jaarlijks hun spaargeld verrekenen. Dit kan ingrijpende consequenties kan hebben: bij echtscheiding moeten echtgenoten met elkaar afrekenen alsof er sprake was van algehele gemeenschap van goederen. Dat kan betekenen dat de ondernemer de helft van de waarde van de onderneming moet uitbetalen aan zijn ex-echtgenote.

Wat te doen? Heeft u een periodiek verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden en doet u daar niets mee? Dan adviseer ik u hier alsnog uitvoering aan te geven zodat er duidelijkheid bestaat over de onderlinge schuldverhouding. Misschien komt u tot de conclusie dat het periodieke verrekenbeding niet meer bij u past. De huwelijkse voorwaarden moeten dan gewijzigd worden. Let wel: de verrekenplicht blijft bestaan tot het moment dat de gewijzigde huwelijkse voorwaarden van kracht zijn en moet dus alsnog over de niet uitgevoerde jaren worden vastgesteld.

De afwikkeling van een periodiek verrekenbeding is maatwerk. De aanpassing of opheffing van uw huwelijkse voorwaarden regelt de familienotaris voor u. Hij adviseert u over de (on)mogelijkheden en zorgt daarmee dat toekomstige problemen worden voorkomen.

Niet-uitgevoerde periodieke verrekenbedingen maken van elk huwelijk een dangerous liaison..

© 2024 Notaris Joost / Algemene voorwaarden

Site by Studio BC