Corona. Meer of minder alimentatie?

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, wordt ons dagelijks leven behoorlijk beperkt. Veel ondernemers zien hun inkomen verminderen. Ook zijn er veel werknemers die niet kunnen werken en een vervangende uitkering krijgen. Mag je hierdoor minder partneralimentatie gaan betalen?

De hoofdregel is: alleen een rechterlijke uitspraak of een onderlinge overeenkomst kan de partneralimentatie wijzigen. U kunt dus niet op eigen initiatief de partneralimentatie verlagen. Voor een aanpassing van de partneralimentatie moet er sprake zijn van gewijzigde omstandigheden. Verlies of vermindering van inkomen door de corona crisis is zo’n gewijzigde omstandigheid.

De berekening van de alimentatie kent twee uitgangspunten. Dat is aan de ene kant de behoefte aan alimentatie bij de ontvanger en aan de andere kant de draagkracht om alimentatie te kunnen betalen bij de betaler. Bij de ontvanger kan de behoefte aan extra partneralimentatie ontstaan door het wegvallen van inkomen. Bij de betaler van de partneralimentatie kan juist de draagkracht lager worden, omdat ook het inkomen lager is. Dit kan reden zijn om de partneralimentatie aan te passen.

De betaler en ontvanger van de partneralimentatie vinden het vaak lastig om samen tot een oplossing te komen. In veel gevallen kan een mediator helpen tot een uitkomst te komen, waar beide partijen verder mee kunnen. Dat lukt niet altijd. Dan wordt aan de rechtbank gevraagd hierin een beslissing te nemen. De rechtbanken zijn nu gesloten voor alimentatie procedures. Dit betekent dat u nu bent aangewezen op overleg met elkaar. Onze overheid zegt: zorg voor jezelf en voor elkaar. Probeert u zich daarom niet te laten leiden door oude of bestaande emoties. Ga het gesprek met elkaar aan en onderzoek of er een (tijdelijke) oplossing is, waarmee de belangen van de betaler en ontvanger zijn gediend. Het is in ieders belang om het samen goed te regelen, zodat beide partijen overeind kunnen blijven. Eventueel kan een mediator u daarbij helpen. Hij kan voor u beiden bemiddelen of zo mogelijk een berekening maken, welke als basis kan dienen voor uw onderlinge overleg.

© 2024 Notaris Joost / Algemene voorwaarden

Site by Studio BC