Levenstestament

Volmacht

In een levenstestament of volmacht staan uw wensen wanneer u door ziekte of een ongeval niet meer in staat bent om zaken zelf te regelen. U kunt dan iemand aanwijzen in wie u het volste vertrouwen heeft om uw belangen te behartigen. Zo houdt u zelf de regie en worden de zaken volgens uw wensen geregeld.

Als er een levenstestament is opgemaakt, hoeft er geen bewind te worden aangevraagd. Dat scheelt een rechtbank procedure en onnodig wachttijd. Ook hoeft er bij een levenstestament niet voor bepaalde handelingen afzonderlijk toestemming te worden gevraagd aan de rechtbank. Bij een onderbewindstelling is dat namelijk wel verplicht. Met een goed levenstestament neemt u veel zorgen weg voor uw partner en/of kinderen.

Wat is het verschil tussen een levenstestament en een testament?
Het levenstestament geldt tijdens uw leven en gaat dus niet over wat er met uw bezittingen moet gebeuren na uw overlijden. Dat regelt u in een testament.

Wat is het verschil tussen een levenstestament en een volmacht?
Er zijn twee vormen van levenstestamenten: een voor uw financiële belangen (vermogens volmacht) en een voor uw medische wensen (medische volmacht). U legt al uw wensen vast in een akte.
De volmacht is onderdeel van het levenstestament. De mogelijkheden en werkwijze van de notariële volmacht en het levenstestament zijn hetzelfde. De informatie over het levenstestament geldt dus ook voor de notariële volmacht.

© 2020 Notaris Joost / Algemene voorwaarden

Site by Studio BC